Zpravodaj obce PODOLÍ

Imaga fotky jsou v náhledu pouze ilustrativní. V textu je uveden design manuál pro snadnější vysvětlení principu zpravodaje. Najdete zde jednotlivé velikosti a řezy písma. Barevnost by měla odpovídat celému vizuálu. Zpravodaj je rozdělený na dvou a tří sloupcovou kompozici, kdy ta trojitá by měla převažovat, ale v případě, že nebude dostatečné množství textu je možné použít dva sloupce. Úvodní strana je vyvedena ve dvou provedeních, výhodnější pro čtenáře bude stránka, kde je částečné znázorněn obsah.